تیم اعزامی دانشگاه صنعتی شریف جهت شرکت در مسابقات بین المللی دانشجویی ریاضی بلغارستان موفق به کسب مقام هشت ام تیمی گردیدند. دانشجویان پویا هنریار، تینا ترکمان و محمد امین نجات بخش اصفهانی به مدال طلا و حسن قره داغی، سید محمد حسین سید صالحی و امیر حسین اخلاصی به مدال نقره این دوره از مسابقات دست یافتند.